Sieciowy romantyzm

Poezja dla większości ludzi kojarzy się głównie z pierwiastkiem romantycznym połączonym z elementami pewnej wzniosłości, czasem patetyczności, a już na pewno tematyką miłosną bądź patriotyczną. W tym kontekście połączenie poetyki z techniką reprezentowaną przez zwykłego laptopa trochę do siebie nie przystaje. Jednak jak się okazuje, to połączenie świetnie ze sobą współgra.

A wszystko za sprawą globalnej sieci i portali, na których udostępniane są katalogi internetowe stron propagujących poezję. Katalogi te dają możliwość poznania twórczości najznamienitszych poetów polskich ze wszystkich okresów literackich. Dają perspektywę porównawczą środków stylistycznych i problematyki obowiązującej w poszczególnych epokach literatury. Natomiast, gdyby miał to być katalog stron z poezją światową, niósłby on ze sobą możliwość poznania twórczości, która w szkole często traktowana jest dosyć pobieżnie.

Zdjęcie ze strony: Pixabay.com

Dlatego rola Internetu w promowaniu poezji, mimo oczywistego nieprzystawania, jest nie do przecenienia.